XUẤT, NHẬP CẢNH

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

2

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Công an tinh

Xuất nhập cảnh

3

Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Công an tinh

Xuất nhập cảnh

4

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

5

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

6

Đăng kí tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

7

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

8

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

9

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

10

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

11

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông cấp tỉnh

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

12

Cấp giấy thông hành

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

13

Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

14

Trình báo mất giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

15

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

16

Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

17

Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

18

Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Công an tỉnh

Xuất nhập cảnh

 

 

 

 

 

CẤP HUYỆN

 

 

19

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước thực hiện ở Công an cấp huyện

Công an cấp huyện

Xuất nhập cảnh

20

Trình báo mất giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia - cấp huyện

Công an cấp huyện

Xuất nhập cảnh

21

Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp huyện

Công an cấp huyện

Xuất nhập cảnh

 

 

 

 

 

CẤP XÃ

 

 

22

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước thực hiện ở Công an cấp xã

Công an cấp xã

Xuất nhập cảnh

23

Trình báo mất giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia - cấp xã

Công an cấp xã

Xuất nhập cảnh

24

Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp xã

Công an cấp xã

Xuất nhập cảnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn