Tên thủ tục

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Cơ quan thực hiện

Công an tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người khai báo thường trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về NNN hoặc chuyển tập tin đính kèm theo mẫu được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Bước 2: Kiểm tra thông tin đã khai báo tạm trú trên hệ thống và hoàn thành việc khai báo tạm trú

Thời gian thực hiện: tất cả các ngày trong tuần.

Bước 3: Thống kê, theo dõi.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

Thành phần hồ sơ

Thực hiện khai báo theo các trường thông tin trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Dịch vụ công Bộ Công an.

Số lượng hồ sơ

Thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.

Thời hạn giải quyết

Thực hiện 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Đối tượng thực hiện

Người nước ngoài đến đăng ký tạm trú

Lệ phí

Không.

Điều kiện thực hiện

Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng kí tạm trú

Kết quả thực hiện

Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và lưu trên hệ thống Trang thông tin điện tử.

Mẫu đơn, tờ khai

Không.

Căn cứ pháp lý

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật  số 51/2019/QH14, ngày 25/11/2019).

- Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an Quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn