CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1 Cấp Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an tỉnh Căn cước công dân
2 Cấp Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an tỉnh Căn cước công dân
3 Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an tỉnh Công an tỉnh Căn cước công dân
4 Cấp lại Căn cước công dân Công an tỉnh Căn cước công dân
5 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân Công an tỉnh Căn cước công dân
6 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân Công an tỉnh Căn cước công dân
7 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an tỉnh Căn cước công dân

    CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1 Cấp Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an huyện Căn cước công dân
2 Cấp lại Căn cước công dân Công an huyện Căn cước công dân
3 Đổi thẻ căn cước công dân Công an huyện Căn cước công dân
4 Cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân Công an huyện Căn cước công dân
5 Cấp Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an huyện Căn cước công dân
6 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Công an huyện Căn cước công dân
7 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an huyện Căn cước công dân

    CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1 Thông báo số định danh cá nhân Công an xã Căn cước công dân
2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an xã Căn cước công dân

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn