TỔ CHỨC CÁN BỘ

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân​ Công an tỉnh Tổ chức cán bô
2 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Công an tỉnh Tổ chức cán bộ
3 Tuyển chọn công dân vào hợp đồng lao động trong Công an nhân dân Công an tỉnh Tổ chức cán bô
4 Tuyển Công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Công an tỉnh Tổ chức cán bộ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn