CẤP TỈNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký mẫu con dấu mới Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý con dấu
2 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý con dấu
3 Đăng ký lại con dấu Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý con dấu
4 Đăng ký thêm con dấu Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý con dấu
5 Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý con dấu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn