CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
3 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 Đăng ký xe tạm thời tại Công an tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
8 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

   CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1 Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2 Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
3 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện  Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Công an huyện ​​Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

   CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an xã Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2

Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Công an xã Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
3 ​Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an xã Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an xã Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an xã ​​Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Công an xã Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã Công an xã Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn