CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

2

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thuỷ nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Công an tinh

Phòng cháy, chữa cháy

3

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Công an tinh

Phòng cháy, chữa cháy

4

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

5

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

6

Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

7

Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

8

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

9

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

10

Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

11

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

12

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

13

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

14

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

15

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

16

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

17

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Công an tỉnh

Phòng cháy, chữa cháy

   CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Công an huyện, thị xã, thành phố

Phòng cháy, chữa cháy

2

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Công an huyện, thị xã, thành phố

Phòng cháy, chữa cháy

3

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Công an huyện, thị xã, thành phố

Phòng cháy, chữa cháy

4

Phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở

Công an huyện, thị xã, thành phố

Phòng cháy, chữa cháy

5

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thuỷ nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp).

Công an huyện, thị xã, thành phố

Phòng cháy, chữa cháy

6

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thuỷ nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp).

Công an huyện, thị xã, thành phố

Phòng cháy, chữa cháy

7

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp).

Công an huyện, thị xã, thành phố

Phòng cháy, chữa cháy

8

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Công an huyện, thị xã, thành phố

Phòng cháy, chữa cháy

   CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

1

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Công an cấp xã

Phòng cháy, chữa cháy

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn