Trình báo mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước thực hiện ở Công an cấp xã

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH.

5.1

Cơ sở pháp lý

- Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019).

- Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

- Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 của Bộ Công an về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

5.2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 

Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước.

5.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

- 01 đơn trình báo mất hộ chiếu, mẫu TK05.

x

 

- Giấy tờ chứng minh là cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với trường hợp trình báo mất hộ chiếu cho người dưới 14 tuổi.

 

x

5.4

Số lượng hồ sơ

 01 bộ.

5.5

Thời hạn giải quyết

01 ngày.

5.6

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Công an cấp xã

5.7

Lệ phí

Không.

5.8

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

 - Trực tiếp nộp đơn báo mất hộ chiếu tại cơ quan Công an cấp xã.

Công dân.

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ và chủ nhật)

Theo mục 5.3

B2

Tiếp nhận đơn trình báo, kiểm tra tính pháp lý và nội dung đơn:

- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

Cán bộ thuộc bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp xã.

Giờ hành chính

- BM.01: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp đơn kiểm tra, bổ sung lại.

BM.02: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

B3

 Tra cứu, thẩm định hồ sơ, gửi văn bản trao đổi phòng QLXNC

 

Cán bộ công an cấp xã thực hiện.

½ ngày

BM.05: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

B4

Phòng QLXNC thẩm định, gửi thông báo hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông về Cục A08

Phòng QLXNC

½ ngày

BM.05: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

B5

Trả Thông báo hủy giá trị sử dụng hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Công an cấp huyện.

Bộ phận trả kết quả.

Giờ hành chính

Thông báo hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

B6

Thống kê và theo dõi.

Cán bộ Công an cấp xã.

Giờ hành chính

BM.06:

Sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn trình báo mất hộ chiếu.

Lưu ý

Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

             
 

6. BIỂU MẪU

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

TK05

Đơn trình báo mất hộ chiếu

2

BM.01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

3

BM.02

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

4

BM.05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

5

 

Giấy xác nhận về việc đã tiếp nhận đơn trình báo mất hộ chiếu của công dân

6

BM.06

Sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn trình báo mất hộ chiếu

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn