Trình báo mất giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia - cấp xã

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH.

5.1

Cơ sở pháp lý

- Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019).

- Nghị định số 76/2020/NĐ-CP, ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

5.2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 

Cán bộ, viên chức, công nhân đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia được cử sang tỉnh biên giới đối diện Campuchia công tác.

5.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

01 đơn trình báo mất giấy thông hành (mẫu M02 - Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020)

x

 

5.4

Số lượng hồ sơ

 01 bộ.

5.5

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, giấy thông hành sẽ bị hủy giá trị

5.6

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Công an cấp xã

5.7

Lệ phí

Không.

5.8

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

Cán bộ, viên chức, công nhân đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cử sang tỉnh biên giới đối diện Campuchia công tác bị mất giấy thông hành ở trong nước, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện giấy thông hành bị mất, người bị mất giấy thông hành trực tiếp nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.

Công dân.

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ và chủ nhật)

Theo mục 5.3

B2

Tiếp nhận đơn trình báo, kiểm tra tính pháp lý và nội dung đơn:

 

- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

 

Cán bộ thuộc bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính.

- BM.01: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp đơn kiểm tra, bổ sung lại.

BM.02: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

B3

- Tra cứu, thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình lãnh đạo duyệt chuyển hồ sơ trình báo mất giấy thông hành cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện hủy giá trị sử dụng giấy thông hành theo quy định

- Cán bộ Công an huyện được giao tiếp nhận đơn trình báo mất.

- Chỉ huy Đội.

Giờ hành chính.

BM.05: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Xem xét, phê duyệt hồ sơ và ký văn bản gửi Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

Lãnh đạo Công an cấp huyện

Giờ hành chính.

BM.05: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Thông báo việc giấy thông hành của công dân đã hủy theo quy định

Bộ phận trả kết quả.

Giờ hành chính.

Thông báo việc giấy thông hành của công dân đã hủy theo quy định.

B6

Thống kê và theo dõi.

Cán bộ.

Giờ hành chính.

BM.06

Sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn trình báo mất hộ chiếu.

Lưu ý

Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

 

6. BIỂU MẪU

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

M02

Đơn trình báo mất giấy thông hành.

2

BM.01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

3

BM.02

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

4

BM.05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

5

 

Thông báo giấy thông hành của công dân đã hủy theo quy định.

6

BM.06

Sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn trình báo mất giấy thông hành.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn