Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp huyện

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH.

5.1

Cơ sở pháp lý

- Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019).

- Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

5.2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 

Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện thẻ ABTC hoặc tài khoản thẻ ABTC bị mất thì doanh nhân thực hiện việc trình báo mất theo quy định. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn gửi đơn báo mất có thể kéo dài nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể vi lý do bất khả kháng.

5.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

01 đơn trình báo mất thẻ ABTC (mẫu TK07) ban hành kèm Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

x

 

5.4

Số lượng hồ sơ

 01 (một) bộ.

5.5

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn trình báo mất thẻ ABTC, Phòng QLXNC gửi văn bản cho Cục QLXNC về việc đã tiếp nhận đơn trình báo mất thẻ ABTC của doanh nhân và người gửi đơn theo mẫu CV04.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận văn bản về việc đã tiếp nhận đơn trình báo mất thẻ ABTC, Cục QLXNC gửi thông báo cho doanh nhân biết về việc giải quyết đơn trình báo mất thẻ ABTC theo mẫu CV05

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk.

5.7

Lệ phí

Không.

5.8

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

 - Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ: Doanh nhân bị mất thẻ ABTC cứng hoặc tài khoản đăng nhập thẻ ABTC điện tử trực tiếp nộp đơn hoặc gửi đơn báo mất đến Công an cấp huyện hoặc gửi trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Doanh nhân

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ và chủ nhật)

- Nộp trực tuyến: 24 giờ/7 ngày

Theo mục 5.3

B2

Tiếp nhận đơn trình báo, kiểm tra tính pháp lý và nội dung đơn:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp giấy hẹn trả kết quả hoặc hệ thống của Cổng dịch vụ công thông báo bằng tin nhắn (sms) hoặc thư điện tử (email) về việc tiếp nhận hồ sơ.

 

Cán bộ thuộc bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

- BM.01: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng hoàn thiện hồ sơ theo mẫu CV03 hoặc hoặc hệ thống của Cổng dịch vụ công thông báo bằng tin nhắn (sms) hoặc thư điện tử (email).

BM.02: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

B3

- Tra cứu, thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản gửi Cục QLXNC trình chỉ huy Đội.

- Xem xét, có ý kiến hồ sơ, dự thảo văn bản trao đổi Cục QLXNC trình lãnh đạo Công an cấp huyện.

- Cán bộ Đội.

- Chỉ huy Đội.

1 ngày

BM.05: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

B4

Xem xét, phê duyệt hồ sơ và ký văn bản chuyển đơn trình báo mất thẻ ABTC của doanh nhân về Cục QLXNC.

Lãnh đạo Công an cấp huyện

1 ngày

BM.05: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

B5

Thông báo cho doanh nhân biết về việc chuyển đơn trình báo mất thẻ ABTC cho Cục QLXNC

Thông báo của Cục QLXNC về việc giải quyết đơn trình báo mất thẻ ABTC

 

Bộ phận trả kết quả.

Giờ hành chính

Thông báo của Cục QLXNC về việc giải quyết đơn trình báo mất thẻ ABTC

 

B6

Thống kê và theo dõi.

Cán bộ bộ phận trả kết quả thủ tục hành chính.

Giờ hành chính

BM.06:

Sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn trình báo mất thẻ ABTC

Lưu ý

Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

 

6. BIỂU MẪU

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

TK07

Đơn trình báo thẻ ABTC

2

BM.01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

3

BM.02

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

4

BM.05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

5

 

Thông báo chuyển đơn trình báo mất thẻ ABTC (CV04), Thông báo về việc giải quyết đơn trình báo mất thẻ ABTC (CV05).

6

BM.06

Sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn trình báo mất thẻ ABTC

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn