ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

STT

Tên thủ tục

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài

Định danh và xác thực điện tử Công an tỉnh

2

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

Định danh và xác thực điện tử Công an tỉnh

3

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam tại Công an cấp huyện Định danh và xác thực điện tử Công an huyện

4

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam tại Công an cấp xã Định danh và xác thực điện tử Công an xã

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0694 387 789

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn