Cấp tỉnh Cấp tỉnh
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 3. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý nganh, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
2 1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý nganh, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
3 2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý nganh, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
       
Cấp huyện Cấp huyện
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Công an huyện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
3 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
4 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
       

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn