PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
2 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
3 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
4 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
5 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
6 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
7 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
8 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
9 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
10 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
11 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
12 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
13 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
14 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk Phòng cháy, chữa cháy
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn