Cấp tỉnh Cấp tỉnh
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2 Thủ tục sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
3 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5 Thủ tục đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Thủ tục Đăng ký xe tạm thời Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
8 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
9 Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Công an tỉnh Đắk Lắk Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
       
Cấp huyện Cấp huyện
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
8 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện Công an huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
       

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn