Cấp tỉnh Cấp tỉnh
Cấp thành phố, thị xã Cấp thành phố, thị xã
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục hành chính về tố cáo Thành phố, Thị xã Khiếu nại, tố cáo
2 Thủ tục hành chính về khiếu nại Thành phố, Thị xã Khiếu nại, tố cáo
       

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn