Cấp tỉnh Cấp tỉnh
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp đổi CMND 9 số Công an tỉnh Đắk Lắk Cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân
2 Cấp mới CMND 9 số Công an tỉnh Đắk Lắk Cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân
3 Cấp lại CMND 9 số Công an tỉnh Đắk Lắk Cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân
4 Cấp lại Căn cước công dân Công an tỉnh Đắk Lắk Cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân
5 Cấp đổi Căn cước công dân Công an tỉnh Đắk Lắk Cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân
       

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn