Cấp tỉnh Cấp tỉnh
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
2 Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
3 Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
4 Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
5 Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
6 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
7 Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
8 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
9 Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
10 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
       
Cấp xã Cấp xã
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Công an xã Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
       

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn