CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Công an tỉnh chúc mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (06/08/2019)

Sáng ngày 05/8/2019, Đoàn cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cá nhân đồng chí H’Kim Hoa Byă - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân dịp đồng chí được hiệp thương, cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Đại tá Vũ Hồng Văn – Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí H’Kim Hoa Byă

Đồng chí Đại tá Vũ Hồng Văn thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy nói chung và cá nhân đồng chí H’Kim Hoa Byă đã dành cho Công an tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong phối hợp chỉ đạo các mặt công tác dân vận của Công an tỉnh, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH, xây dựng nền an ninh Nhân dân vững mạnh. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trong thời gian tới với cương vị mới đồng chí H’Kim Hoa Byă tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa đối với lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí H’Kim Hoa Byă cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến chúc mừng thành công của Đại hội và cá nhân đồng chí. Đồng thời, đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; thực hiện tốt vai trò nòng cốt tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT; làm tốt công tác dân vận, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Triển khai hiệu quả Chương trình số 38-CTr/BDVTW-BCA, ngày 15/6/2016 về việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an; Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTQ, ngày 01/8/2013 về việc phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Tỉnh Đắk Lắk là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện chủ trương Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng thời làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trước đó, trong hai ngày 30 và 31/7/2019, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương 94 vị đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV. Đồng chí H’Kim Hoa Byă - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được hiệp thương, cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2019-2024./.

Ngô Văn Cường

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn