CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp (16/10/2020)

Chiều 15/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII đã tổ chức Họp báo thông tin về kết quả thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì buổi họp có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Tham dự Họp báo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thông tin nhanh tại cuộc Họp báo cho biết, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc (từ 13 đến 15 tháng 10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã triệu tập 349 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 81.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ngoài ra, có 150 đại biểu khách mời. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay mặt Bộ Chính trị đến dự, theo dõi và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đại hội đã thực hiện đầy đủ 4 nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gồm 53 đồng chí với tỷ lệ phiếu đạt cao); bầu 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trong đó có 13 đồng chí tái đắc cử); bầu Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVI; Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, đã nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Ðảng bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Ðại hội XIII của Ðảng; thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Trong đó, đã biểu quyết, nhất trí cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội. Đó là, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá, dịch vụ tăng nhanh, đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; giá trị tổng sản phẩm giai đoạn 2015-2020 theo giá hiện hành đạt gần 455.365 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá so sánh 2010) bình quân đạt 8,75%/năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 151.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 30.679 tỷ đồng; quy mô nền kinh tế tăng cao, năm 2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,52 lần so với năm 2015; ngành Nông nghiệp tăng trưởng khá, đạt 5,64%, giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, xoá đói, giảm nghèo có nhiều chuyển biến; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 2,87%/năm, xuống còn 4,99% năm 2020; thu nhập bình quân đầu người 54,55 triệu đồng, gấp 1,67 lần so với năm 2015, đời sống Nhân dân được nâng cao; an ninh chính trị, an ninh biên giới được giữ vững ổn định; TTATXH được đảm bảo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tưởng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị các đại biểu thảo luận sâu sắc, đề ra những nhiệm vụ giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, là trung tâm vùng Tây Nguyên. Trong đó, đồng chí Phạm Bình Minh cũng gợi ý cho tỉnh Đắk Lắk một số nhiệm vụ cần tập trung quyết liệt hơn, như: nhập cuộc và áp dụng tốt cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ưu tiên ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh thu hút đầu tư trong, ngoài nước vào các lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên như công nghiệp tái tạo năng lượng, công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính, du lịch, dịch vụ; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với văn hóa, giáo dục, đào tạo; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân và thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, chính sách về giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động…

Đại hội lần này cũng đã biểu quyết, nhất trí cao những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, quan điểm định hướng phát triển với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, thường xuyên, các đề án, chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2020 – 2025 để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đánh giá cao công sức rất quan trọng của các Tiểu ban, các sở, ban, ngành đã góp phần làm nên thành công của Đại hội. Trong đó, có sự chủ động của Công an tỉnh Đắk Lắk, đã tăng cường triển khai đồng bộ các mặt công tác, ứng trực thường xuyên, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, tất cả vì mục tiêu bảo vệ thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cảm ơn cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã luôn đồng hành cùng tỉnh, đặc biệt là phản ánh đậm nét, kịp thời về các đại hội Đảng cấp cơ sở, trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã chuẩn bị công phu, khoa học, chi tiết. Ngay sau Đại hội, tỉnh sẽ triển khai nghị quyết trong nhiệm kỳ mới, hướng đến sự phát triển bền vững của tỉnh, đất nước, đảm bảo lợi ích cao nhất của người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh; có những phát hiện, thông tin, đánh giá khách quan, trung thực, đúng bản chất để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Một số hình ảnh lực lượng Công an tỉnh tăng cường bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025

Trong khuôn khổ buổi họp báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng định hướng công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm những nội dung như: Tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương lớn được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; kết quả nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phản ánh kịp thời dư luận xã hội, đáp ứng kỳ vọng của các tầng lớp Nhân dân./.

Trọng Hiến – Sỹ Đức – Mai Phương

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn