CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Tuyển sinh học sinh đào tạo văn hóa tại Trường Văn hóa năm 2022 (16/06/2022)

I. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN, HỒ SƠ, LỆ PHÍ TUYỂN SINH

  1. Chỉ tiêu

  Cả nước 150 chỉ tiêu, bao gồm: 135 chỉ tiêu nam, 15 chỉ tiêu nữ (tính cả thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng). Trong đó, tỉnh Đắk Lắk được phân bổ tối đa 06 hồ sơ dự tuyển, trong đó ưu tiên các dân tộc: M’nông, Tày, Nùng, H’Mông.

  Trường hợp học sinh thành phần DTTS ít người, dân tộc hiếm tham gia xét tuyển nhưng không trúng tuyển, căn cứ vào nhu cầu về nguồn nhân lực cán bộ Công an là người DTTS của Công an địa phương có học sinh dự tuyển, Cục Đào tạo (trường Văn hóa) tập hợp, trao đổi Cục Tổ chức cán bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét bổ sung chỉ tiêu xét tuyển phù hợp.

  2. Đối tượng, tiêu chí xét tuyển

  2.1. Đối với tuyển thẳng

  2.1.1. Đối tượng tuyển thẳng

 - Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND;

 - Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);

 - Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND;

 - Thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;

 - Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.

  2.1.2. Điều kiện tuyển thẳng

 - Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;

 - Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;

 - Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;

 - Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên.

  2.2. Đối với xét tuyển

  2.2.1. Đối tượng xét tuyển: Người dân tộc thiểu số.

  2.2.2. Điều kiện:

 - Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;

 - Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;

 - Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;

 - Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên;

 - Thường trú từ 05 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định còn hiệu lực của pháp luật tại các văn bản sau:

 + Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

 + Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

 + Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025;

 + Các quyết định cá thể khác còn hiệu lực quy định nội dung trên.

 - Học trung học cơ sở liên tục và tốt nghiệp trung học cơ sở tại trường đóng tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật hoặc tại trường dân tộc nội trú;

 - Thông thạo tiếng nói của dân tộc mình hoặc dân tộc thiểu số theo từng vùng, miền của địa phương nơi thường trú.

2.3. Tiêu chí xét tuyển

 Trong trường hợp số lượng hồ sơ dự tuyển nhiều hơn so với chỉ tiêu, việc xác định diện trúng tuyển được thực hiện lần lượt theo các tiêu chí sau:

 - Tiêu chí 1: xét thí sinh là con đẻ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 - Tiêu chí 2: xét thí sinh có tổng điểm tổng kết các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;

 - Tiêu chí 3: xét thí sinh có tổng điểm tổng kết môn Toán, môn Văn trong các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Đối với các trường hợp thí sinh học theo chương trình Trường học mới (VNEN): điểm tổng kết năm học được lấy theo trung bình cộng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm, việc xếp loại học lực áp dụng theo Điều 13 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh THPT, việc xếp loại hạnh kiểm căn cứ theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm để xác định xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.

  3. Hồ sơ dự tuyển

 - Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Bộ Công an);

 - Lý lịch cá nhân tự khai, thẩm tra lý lịch (theo mẫu quy định của Bộ);

 - Giấy khám sức khỏe (theo mẫu quy định của Bộ);

 - Giấy khai sinh, thẻ căn cước hoặc CMND (photo công chứng);

 - Sổ hộ khẩu (photo công chứng);

 - Học bạ Trung học cơ sở (photo công chứng)

 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (photo công chứng);

 - Các giấy chứng nhận ưu tiên khác (nếu có, photo công chứng).

 - Công văn cử dự tuyển của Công an cấp huyện;

 - Biên bản sơ tuyển của Công an cấp huyện;

  Các giấy tờ nêu trên phải thống nhất về họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh (ghi theo giấy khai sinh), quê quán, hộ khẩu thường trú, dân tộc.

  * Lưu ý: Trường hợp học sinh có bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng phải có hồ sơ hợp lệ xác nhận con nuôi và hồ sơ thẩm tra lý lịch bố, mẹ nuôi hoặc người nôi dưỡng.

  4. Lệ phí tuyển sinh

 - Phí sơ tuyển: 120.000 đồng/người để phục vụ công tác sơ tuyển (không bao gồm lệ phí khám sức khỏe);

 - Phí mua hồ sơ tuyển sinh: 30.000 đồng/bộ (các đơn vị liên hệ với phòng PX01 để mua hồ sơ xét tuyển).

  II. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

Thí sinh trúng tuyển giáo dục THPT tại Trường Văn hóa không thuộc biên chế của lực lượng CAND. Trong thời gian học tập tại trường, kinh phí học tập và các chế độ đối với học sinh do Bộ Công an chi trả.

Sau khi tốt nghiệp tại Trường Văn hóa, được dự tuyển vào các trường đại học, trung cấp Công an nhân dân nếu đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh. Nếu không trúng tuyển đại học, trung cấp CAND được xét tuyển vào lực lượng CAND theo tỷ lệ phù hợp và cử đi học trung cấp CAND.

  III. QUY TRÌNH SƠ TUYỂN, XÉT TUYỂN

  1. Công tác sơ tuyển

  - Công an cấp huyện thực hiện công tác sơ tuyển, hoàn chỉnh hồ sơ cho các học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường Văn hóa (quy trình sơ tuyển giống như tuyển sinh tuyển mới vào các trường đại học CAND).

  - Từ ngày 13/6 đến ngày 20/6/2022 các đơn vị sơ tuyển tiến hành thông báo rộng rãi, công khai chỉ tiêu, điều kiện tiêu chuẩn tuyển sinh giáo dục Văn hóa theo quy định của Bộ Công an để học sinh đăng ký (không hạn chế số lượng hồ sơ đăng ký).

  - Thời gian sơ tuyển, khám sức khỏe: Công an tỉnh thống nhất sơ tuyển vào ngày 21/6/2022; khám sức khỏe vào ngày 22/6/2022.

  - Lập danh sách trích ngang những học sinh đăng ký xét tuyển (theo mẫu), bằng Microsoft Excel, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 gửi về Phòng PX01 (văn bản và file mềm) trước ngày 25/6/2022.

  2. Việc tiếp nhận hồ sơ của thí sinh

  - Số học sinh được hướng dẫn làm hồ sơ phải nộp đầy đủ thủ tục giấy tờ theo quy định tại Công an cấp huyện (nơi học sinh tham gia sơ tuyển). Lãnh đạo các đơn vị phân công cán bộ kiểm tra chi tiết hồ sơ của từng học sinh, đặc biệt là các nội dung trong hồ sơ đăng ký dự tuyển, đảm bảo đầy đủ thủ tục mới tiếp nhận.

  - Trường hợp học sinh chưa khai đầy đủ hoặc chưa cam đoan về nội dung trong lý lịch tự khai, cán bộ làm công tác tuyển sinh phải yêu cầu thí sinh khai bổ sung trước khi tiếp nhận hồ sơ.

  - Công an tỉnh chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các đơn vị khi hồ sơ đảm bảo đầy đủ các thủ tục và đúng thời gian theo quy định.

  3. Tổ chức thẩm tra xác minh

  Từ ngày 23/6 đến ngày 15/7/2022: Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm tra xác minh lý lịch của số học sinh đạt sơ tuyển và cho học sinh cam kết về tiêu chuẩn chính trị; tra cứu theo Mẫu B5 tại cơ quan hồ sơ nghiệp vụ trong CAND về bản thân và thân nhân của thí sinh, nếu phát hiện vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị thì căn cứ Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của bộ Công an, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của Cục Tổ chức cán bộ để xem xét, kết luận tiêu chuẩn về chính trị. Nếu không phát hiện vấn đề liên quan tiêu chuẩn về chính trị hoặc đã xác minh rõ các vấn đề liên quan đảm bảo theo tiêu chuẩn thì cho hoàn tất các thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển. Để đảm bảo thời gian theo kế hoạch của trường Văn hóa, các đơn vị phải hoàn chỉnh công tác thẩm tra xác minh thí sinh và các thân nhân, tra cứu mẫu B5 xong trước ngày 15/7/2022 để tập hợp báo cáo Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh xem xét, quyết định.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phòng Phòng Tổ chức cán bộ

  - Trực tiếp giám sát, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị tiến hành sơ tuyển, chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu tuyển sinh theo quy định để đáp ứng đủ nhu cầu đăng ký dự tuyển của các thí sinh.

  - Tham mưu tổ chức kiểm tra khả năng nói tiếng dân tộc đối với thí sinh đăng ký dự tuyển.

  - Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của các đơn vị, lập danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, báo cáo Hội đồng sơ tuyển tuyển sinh Công an tỉnh xét duyệt theo đúng tiêu chuẩn, số lượng hồ sơ được Bộ Công an phân bổ (xong trước ngày 20/7/2022); nộp hồ sơ, danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển về Trường Văn hóa theo thời gian quy định.

  2. Phòng Hậu Cần

  - Tổ chức khám, kết luận tiêu chuẩn sức khỏe cho thí sinh thuộc Công an các huyện sơ tuyển trước ngày 23/6/2022.

  3. Công an cấp huyện

 - Tiến hành công tác sơ tuyển đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn (kiểm tra học lực, hạnh kiểm, sức khỏe, thẩm tra lí lịch, kiểm tra khả năng nói tiếng dân tộc). Quá trình sơ tuyển phải phổ biến kỹ các nội dung về đối tượng, tiêu chí, chỉ tiêu xét tuyển và tuyên truyền rõ chế độ, chính sách của Bộ Công an đối với thí sinh trúng tuyển giáo dục THPT tại Trường Văn hóa.

 - Hướng dẫn cụ thể cho thí sinh khai các nội dung trong hồ sơ đăng ký dự tuyển, không để thiếu, sai sót, đảm bảo đúng quy định. 

 - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh và cử cán bộ trực tiếp chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển về Công an tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/7/2022.

 - Lãnh đạo Công an cấp huyện và cán bộ được giao nhiệm vụ, phải chịu trách nhiệm trong việc sơ tuyển và kết luận thí sinh đủ điều kiện hay không đủ điều kiện qua sơ tuyển. Những thí sinh kết luận đạt yêu cầu sơ tuyển sẽ được bán hồ sơ, hướng dẫn khai lý lịch và làm thủ tục hồ sơ dự tuyển theo quy định.

 Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Công an tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn