CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Thông báo tuyển chọn lao động hợp đồng vào làm việc tại Công an tỉnh Đắk Lắk (14/07/2022)

Căn cứ quy định tại Thông tư số 22/2022/TT-BCA ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân và chỉ tiêu sử dụng lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được Bộ Công an phê duyệt, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển chọn như sau:

1. Số lượng, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn

a) Tổng chỉ tiêu: 16 chỉ tiêu (13 lao động hợp đồng không xác định thời hạn, 03 lao động hợp đồng thời hạn 12 tháng).

b) Công việc, địa điểm làm việc:

- Cấp dưỡng:

+ Hợp đồng không xác định thời hạn: 04 (đối tượng: nữ; làm việc tại Trại Tạm giam, Công an huyện Lắk, Công an huyện Ea Súp, Công an huyện Krông Búk);

+ Hợp đồng thời hạn 12 tháng: 03 (đối tượng: nữ; làm việc tại Trại Tạm giam, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Cư Mgar).

- Vệ sinh khu vực sử dụng chung ở cơ quan, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh: 01 (làm việc tại Công an thị xã Buôn Hồ);

- Điều dưỡng: 02 (làm việc tại Bệnh viện Công an tỉnh, có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên);

- Bảo vệ: 01 (làm việc tại Bệnh viện Công an tỉnh);

- Y sĩ: 01 (làm việc tại Bệnh viện Công an tỉnh, có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên);

- Dược sĩ: 01 (làm việc tại Bệnh viện Công an tỉnh, có trình độ đào tạo từ đại học trở lên);

- Kỹ thuật viên X-quang: 01 (làm việc tại Bệnh viện Công an tỉnh, có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên);

- Kỹ thuật viên gây mê: 01 (làm việc tại Bệnh viện Công an tỉnh, có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên);

- Kỹ thuật viên xét nghiệm: 01 (làm việc tại Bệnh viện Công an tỉnh, có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên).

c) Đối tượng:

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

- Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi trở lên. Ưu tiên ký kết hợp đồng với người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn, quy định hiện hành.

- Đối với các chỉ tiêu điều dưỡng; y sĩ; dược sĩ; kỹ thuật viên X-quang; kỹ thuật viên gây mê; kỹ thuật viên xét nghiệm phải có trình độ chuyên môn cần thiết theo quy định và nhu cầu tuyển của Công an tỉnh; đã được qua đào tạo nghề hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

* Đối tượng ưu tiên ký kết hợp đồng (theo thứ tự):

- Người lao động có trình độ, chứng chỉ về các loại công việc được tuyển;

- Người lao động là vợ hoặc chồng của cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong Công an nhân dân; vợ hoặc chồng của liệt sĩ, thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

- Người lao động là thương binh, bệnh binh đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe lao động theo quy định; con đẻ của một trong các trường hợp: liệt sĩ, thương binh, Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, cán bộ Công an, con gia đình có công với cách mạng;

- Người lao động đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự;

- Người lao động là người dân tộc thiểu số;

- Người lao động có hộ khẩu thường trú:

+ Đối với chỉ tiêu cấp dưỡng: Ưu tiên công dân có hộ khẩu tại thành phố Buôn Ma Thuột; các huyện Ea Súp, Lắk, Krông Búk và Cư Mgar;

+ Đối với chỉ tiêu vệ sinh khu vực sử dụng chung ở cơ quan, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh: Ưu tiên công dân có hộ khẩu tại thị xã Buôn Hồ;

+ Đối với các chỉ tiêu bảo vệ; y sĩ; dược sĩ; kỹ thuật viên X-quang; kỹ thuật viên gây mê; kỹ thuật viên xét nghiệm: Ưu tiên công dân có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, công dân đã có thời gian phục vụ, hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân.

đ) Điều kiện, tiêu chuẩn:

- Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên.

- Về chính trị: Đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Công an.

e) Mức lương dự kiến và chế độ chính sách liên quan:

Người trúng tuyển được ký kết hợp đồng lao động, đối với người lao động có trình độ đào tạo phù hợp với công việc được ký kết thì xếp lương theo trình độ đào tạo; trường hợp trình độ đào tạo không phù hợp với công việc được ký kết thì xếp lương theo công việc được ký kết; được hưởng phụ cấp phục vụ Quốc phòng an ninh 30%; được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu) có xác nhận của Công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc.

- Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu theo yêu cầu của công việc cần tuyển).

- Bản sao các loại giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

* Lưu ý: Đối với những hồ sơ không trúng tuyển, Công an tỉnh không trả lại.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 26/7/2022 đến hết ngày 09/8/2022.

- Địa điểm: Các đơn vị trực tiếp sử dụng lao động trong Công an tỉnh (Có danh sách cụ thể kèm theo).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk (số điện thoại và fax: 0694.389.182) để được hướng dẫn./.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn