CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Thông báo tổ chức đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an cấp huyện và Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (23/05/2022)

Thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Thông tư số 15, 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định về công tác đăng ký xe của lực lượng CAND.

Hình ảnh người dân đến đăng ký biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo công tác đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện và Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thực hiện từ ngày 21/5/2022 như sau:

1. Đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh

1.1. Đối tượng đăng ký:

- Tổ chức đăng ký xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

- Tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

1.2. Địa điểm đăng ký : Số 21 Hà Huy Tập, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Đăng ký xe tại Công an các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ

2.1. Đối tượng đăng ký:

- Tổ chức đăng ký xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, thị xã.

- Tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cấp xã nơi Công an huyện, thành phố, thị xã đặt trụ sở và các xã không thuộc danh sách tại Mục 3 Thông báo này.

2.2. Địa điểm đăng ký :

- Trụ sở Công an các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ như sau: Công an huyện Buôn Đôn, Công an huyện Cư Kuin, Công an huyện, Công an huyện Ea H'leo, Công an huyện Ea Kar, Công an huyện Krông Bông, Công an huyện Krông Búk, Công an huyện Krông Pắc, Công an huyện Krông Ana, Công an huyện Lắk, Công an huyện M'Drắk, Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an thị xã Buôn Hồ.

- Trung tâm hành chính công đối với địa bàn huyện Cư M'gar, Công an huyện Krông Năng và huyện Ea Súp.

3. Đăng ký xe tại Công an cấp xã

3.1. Đối tượng đăng ký:

Tổ chức đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cấp xã.

3.2. Địa điểm đăng ký xe : Trụ sở Công an các xã như sau:

Huyện Krông Pắc gồm trụ sở Công an các xã: Hòa An, Ea Phê, Hòa Tiến, Tân Tiến, Krông Búk, Hòa Đông, Ea Kênh, Ea Knuec, Ea Yông, Ea Kly, Ea Kuăng, Vụ Bổn.

Huyện Ea Súp gồm trụ sở Công an các xã: Ea Lê, Cư KBang, Ya Tờ Mốt, Ea Rốk, Ia Rvê, Ia Lốp.

Huyện Krông Bông gồm trụ sở Công an các xã: Khuê Ngọc Điền, Hoà Lễ, Hoà Phong, Cư Pui, Cư Drăm, Hoà Sơn.

Huyện M’Đrắk gồm trụ sở Công an các xã: Cư M’ta, Cư Prao, Cư San, Ea Pil, Ea Riêng, Krông Jing.

Huyện Krông Búk gồm trụ sở Công an xã: Pơng Drang

Huyện Ea Kar gồm trụ sở Công an các thị trấn, xã: thị trấn Ea Knốp, thị trấn EaKar, các xã Cư Huê, Cư Yang, Cư Ni, Cư Elang, Ea Kmút, Ea Ô, Ea Păl, Ea Tih, Ea Sar.

Huyện Cư Kuin gồm trụ sở Công an các xã: Ea Tiêu, Ea Ktur, Ea Ning, Ea Hu, Ea Bhốk, Cư Êwi, Hoà Hiệp.

Huyện Krông Năng gồm trụ sở Công an các xã: Phú Xuân, Phú Lộc, Ea Hồ, Ea Tóh, Ea Tân, Ea Đăh, Ea Tam, Đliê Ya, Ea Pốk, Dliê M’nông.

Huyện Cư Mgar gồm trụ sở Công an các xã: Ea Pốk, Cư Suê, Ea Drơng, Ea Kpam, Ea H’đinh, Ea Kiết, Ea M’droh, Ea M’nang, Cuôr Đăng, Quảng Hiệp, Quảng Tiến.

Huyện Ea H’Leo gồm trụ sở Công an các xã: EaH’leo, Ea Ral, Dliê Yang, Ea Sol, Ea Hiao, Cư Mốt, EaWy, Ea Nam, Ea Khal.

Huyện Buôn Đôn gồm trụ sở Công an các xã: Cuôr KNia, Ea Bar, Ea Huar, Ea Nuôl, Ea Wer.

Huyện Krông Ana gồm trụ sở Công an các xã: Dray Sáp, Bình Hoà, Ea Bông, Ea Na, Quảng Điền.

Huyện Lắk gồm trụ sở Công an xã: Đắk Liêng

Thành phố Buôn Ma Thuột: trụ sở Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Buôn Ma Thuột.

Thị xã Buôn Hồ gồm trụ sở Công an các xã, phường: các phường An Bình, Đạt Hiếu, Thống Nhất và các xã Ea Drông, Cư Bao.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo công tác đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện và Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, kể từ ngày 21/5/2022 để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, liên hệ thực hiện./.

Thúy Hằng

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn