CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Kiểm tra, đánh giá việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Công an tỉnh Đắk Lắk (05/08/2022)

Vừa qua, Đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an có buổi làm việc tại Công an tỉnh Đắk Lắk nhằm kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn công tác tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tiễn quy trình nộp hồ sơ điện tử, công tác tiếp nhận, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ, xử lý hồ sơ trực tuyến; việc trả kết quả điện tử cho công dân; nội dung, hình thức tuyên truyền người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Qua kiểm tra thực tế tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, từ ngày 15/5/2022 đến 15/7/2022, đơn vị đã tiếp nhận 130 hồ sơ trực tuyến, trong đó: hồ sơ cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC là 24 hồ sơ; cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH là 01 hồ sơ; nghiệm thu về PCCC là 15 hồ sơ; phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở là 51 hồ sơ; thẩm duyệt thiết kế về PCCC là 39 hồ sơ. Đối với công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định. Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền như niêm yết bảng thông báo, bố trí bàn hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến và màn hình cảm ứng tra cứu thông tin. Qua đó tạo thuận lợi cho công dân trong thực hiện thủ tục hành chính công.

Đoàn công tác kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk

Đoàn công tác kiểm tra công tác tuyên truyền người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dịch vụ công

Trên cơ sở kiểm tra thực tiễn tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đoàn công tác Văn phòng Bộ Công an hướng dẫn tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình triển khai DVCTT, như: việc sao y điện tử đối với các hồ sơ trực tuyến; trang thiết bị sử dụng trong dịch vụ công … Đồng thời, tổng hợp kết quả cũng như những kiến nghị, đề xuất của đơn vị để chỉnh sửa, cấu hình lại trên Cổng dịch vụ công, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong thời gian tới./.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn