CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (10/07/2022)

Sáng ngày 08/07/2022, Công an tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đ/c Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị và quán triệt một số nội dung Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Toàn cảnh Hội nghị

Trong phần phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quán triệt một số nội dung Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và thông báo đến đại biểu về kết quả Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Công an được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 28/06/2022 tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị được bàn hành ngày 16/3/2022, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Nghị quyết 12 xác định nguyên tắc “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân”, phấn đấu đạt mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại.

Để đạt được mục tiêu tổng quát nêu trên và 04 mục tiêu cụ thể, Nghị quyết 12 đặt ra 07 nhóm vấn đề cần tập trung chỉ đạo thực hiện, gồm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng Công an nhân dân. (2) Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. (3) Đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về Công an nhân dân. (4) Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng Công an nhân dân. (5) Bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, đồng bộ. (6) Đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. (7) Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bối cảnh tình hình mới.

Về kết quả Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Công an, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã khái quát 08 kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trên các lĩnh vực công tác. Nhìn chung, công tác bảo đảm an ninh được triển khai từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động; an ninh, an toàn con người được tăng cường và bảo đảm tốt hơn, không để xảy ra các vụ khủng bố, bạo loạn; phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế và giảm sâu so với cùng kỳ năm 2021 và 2019 (thời điểm khi chưa có dịch Covid-19). Đồng thời, quán triệt đến toàn thể Hội nghị chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng Công an cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Giám đốc cũng nêu rõ, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh ở một số thời điểm, tại một số địa bàn, lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với lực lượng Công an tỉnh. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan tư pháp; sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, toàn lực lượng Công an tỉnh đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật Công an tỉnh, nhiều chỉ tiêu công tác của cả năm 2022 đến nay đã cơ bản hoàn thành, vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Phương châm hành động “Công an Đắk Lắk chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và 03 nhóm giải pháp “trọng tâm, đột phá” năm 2022; phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt công tác.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành nội dung báo cáo chuyên đề và phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Thượng tá Lê Hữu Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an và kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022     

Ghi nhận những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiều lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đã được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Tại Hội nghị sơ kết, đã có 12 lượt tập thể và 26 lượt cá nhân vinh dự được tuyên dương và trao thưởng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và phòng, chống dịch Covid-19

Tại Hội nghị, các đại biểu tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia 04 báo cáo tham luận và có 01 ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh; các ý kiến đã bổ sung, làm rõ, nhấn mạnh thêm một số nội dung, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực, địa bàn; trao đổi những kinh nghiệm hay, phương pháp, cách làm hiệu quả; đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và khó khăn, vướng mắc; đồng thời, dự báo những vấn đề phức tạp phát sinh để đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh các biện pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, nố lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, năng động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phải khẩn trương triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022: (1) tập trung nghiên cứu, tham mưu và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; (2) nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp; (3) giữ vững an ninh chủ động; (4) triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; (5) tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và (6) tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, chủ động đảm bảo tài chính, hậu cần, kỹ thuật.

Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm của Công an tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình, mục đích, yêu cầu đề ra; quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 cần phải khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Thùy Trang - Phòng TM

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn