CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin tập trung chỉ đạo công tác Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (24/07/2022)

Xác định công tác tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2022. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy và Hướng dẫn của Đảng ủy Công an tỉnh về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trong Công an nhân dân, Đảng ủy Công an huyện đã ban hành Hướng dẫn số 66-HD/ĐUCA ngày 20/4/2022 chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và Chi bộ Công an xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh về Đại hội các cấp trong Công an nhân dân.

Để đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đề ra, Đảng ủy Công an huyện đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an huyện căn cứ địa bàn, lĩnh vực được phân công trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức Đại hội tại các chi bộ về xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Công an huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; qua đó chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Cư Kuin đến dự tặng hoa chúc mừng và chỉ đạo Đại hội

Lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tích cực đã giúp cho công tác tổ chức Đại hội cac chi bộ thuộc lực lượng Công an đảm bảo yêu cầu đề ra, bầu ra Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đủ sức, đủ tài để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Tính đến ngày 23/7/2022, 100% các chi bộ Công an cấp xã đã hoàn thành xong Đại hội theo đúng tiến độ, các chi bộ được tổ chức Đại hội điểm được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, các ý kiến thảo luận tại Đại hội có chất lượng, thể hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của người đảng viên; công tác bầu cử và chức các danh Bí thư, Phó Bí thư được thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự theo phương án nhân sự đã được duyệt. Riêng các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an huyện, Đảng ủy Công an huyện đã lựa chọn Chi bộ An ninh để tiến hành Đại hội điểm, sau đó các chi bộ sẽ tiến hành đại hội trong toàn Đảng bộ và sẽ hoàn thành trong tháng 7/2022.

Song song với công tác chuẩn bị tốt cho Đại hội chi bộ, toàn lực lượng vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT… Đây là cũng những thành tích thiết thực hướng tới Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022), 17 năm Ngày hội toàn dân vì an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2022) và 15 năm Ngày thành lập Công an huyện Cư Kuin (13/9/2007-13/0/2022)./.

CAH Cư Kuin

Các tin khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Trang thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn