CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (03/11/2020)

Thực hiện quy định tại điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được biết để tham gia đăng ký tổ chức đấu giá và nộp hồ sơ đăng ký, cụ thể như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk

2. Tài sản đấu giá: Khoáng sản là 676,404 tấn Sét diatomit tại Thôn Giang Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

3. Giá khởi điểm: Số tiền 172.483.020 đồng. Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm tám mươi ba nghìn không trăm không hai đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn:

a) Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.

b) Có tiêu chí khác: (Có bảng đánh giá đính kèm).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến 10/11/2020 (hồ sơ gửi trực tiếp hặc theo đường bưu điện, hồ sơ gửi đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện; trường hợp gửi trực tiếp thì nhận trong giờ làm việc).

b) Địa diểm nộp hồ sơ: Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ số 58, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại liên hệ: 069.4389.144./.

(Người đến nộp hộ sơ mang theo Giấy giới thiệu, Chứng minh nhân dân, không hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn).

Xem toàn bộ văn bản: Tải vể

Ban Biên tập

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn