CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Thông báo giải quyết đăng ký, sang tên đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu (07/08/2020)

Thực hiện Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/06/2020 của Bộ Công an quy định Quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/12/2021, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận giải quyết đăng ký, sang tên, chuyển quyền sở hữu hợp pháp cho cá nhân, tổ chức đang sử dụng xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu.

Người đang sử dụng xe phải trực tiếp đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe (là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe) để làm thủ tục sang tên; xuất trình giấy tờ của chủ xe theo quy định và nộp các giấy tờ sau:

1. Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/06/2020 của Bộ Công an);

2. Bản cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe, ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp;

3. Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định;

4. Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có);

5. Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định (sang tên cùng tỉnh thì chỉ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe);

Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản lý hồ sơ xe giải quyết đăng ký, cấp biển số (đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm đăng ký xe) hoặc cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số tại nơi cư trú./.

Mẫu đăng ký: Tải vể

Phòng Cảnh sát giao thông

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn