CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Thể lệ Cuộc thi viết “Chung tay cải cách hành chính năm 2019” trong Công an tỉnh Đắk Lắk (05/07/2019)

THỂ LỆ

Cuộc thi viết “Chung tay cải cách hành chính năm 2019”

Căn cứ Kế hoạch số 143/KH-CAT-PV01 ngày 17/5/2019 của Công an tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi viết “Chung tay cải cách hành chính năm 2019”; Quyết định số 1136/QĐ-CAT-PV01 ngày 28/5/2019 của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi viết “Chung tay cải cách hành chính năm 2019”, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Cá nhân là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố;

- Nhóm tác giả (từ 02 hoặc 03 cán bộ, chiến sĩ).

 (Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

2. Nội dung thi

Phần 1: Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về công tác cải cách hành chính;

Phần 2: Đề xuất các sáng kiến, cải tiến hoặc giải pháp thực hiện cải cách hành chính đối với một trong các nội dung sau:

- Giải pháp, sáng kiến, ý tưởng nâng cao chất lượng về công tác CCHC đối với một trong các lĩnh vực trọng tâm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo điều hành CCHC.

- Sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc các lĩnh vực QLNN về ANTT.

- Sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết công tác chuyên môn trên các lĩnh vực công tác Công an.

- Các sáng kiến, cải tiến khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng Công an.

3. Hình thức tham gia Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết, có thể kèm các hình thức khác để diễn giải, minh họa như làm đĩa CD, video phóng sự, hình ảnh, thiết kế các mô hình…

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI, THANG ĐIỂM

1. Yêu cầu về bài dự thi

- Bài dự thi hợp lệ phải đúng chủ đề, nội dung, điền đầy đủ thông tin, gửi đến Ban Tổ chức Cuộc thi đúng thời gian quy định; không sao chép của tác giả khác.

- Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 cỡ chữ 14 Times New Roman và đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Đối với bài thi có sử dụng đĩa CD để lưu trữ phần mềm, hình ảnh, âm thanh phải trích xuất nội dung, ý tưởng ra giấy và cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu nếu có.

- Bài dự thi phải được in ra và gửi tham gia dự thi bằng bản giấy, trang bìa bài dự thi ghi rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại để liên hệ. Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, có phần mềm thì gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm.

2. Thang điểm

Thang điểm chấm tối đa 100 điểm và được cơ cấu như sau:

a) Nhận thức chung về công tác cải cách hành chính: 30 điểm (mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm).

b) Sáng kiến, cải tiến hoặc giải pháp thực hiện cải cách hành chính: 70 điểm

- Tên sáng kiến, giải pháp: 10 điểm (đúng chủ đề, nội hàm rõ ràng);

- Nội dung bài dự thi:

+ Đặt vấn đề (10 điểm): Phản ánh thực trạng, sự cần thiết phải cải cách (nguyên nhân, thực trạng và hệ quả);

+ Giải quyết vần đề (40 điểm): lập luận cơ sở pháp lý; mô tả chi tiết nhiệm vụ, giải pháp; lập luận tính khả thi của giải pháp; lập luận tính hiệu quả của giải pháp (nâng cao hiệu quả công tác, tăng hiệu quả quản lý của Nhà nước, giảm chi phí cho Nhà nước và người dân…);

+ Kết luận vấn đề: 10 điểm;

IV. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ THI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ THAM DỰ CUỘC THI

1. Quy định sử dụng tác phẩm dự thi

Các bài thi có tính khả thi cao trong thực tiễn sẽ được triển khai áp dụng thực hiện hoặc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để thí điểm thực hiện trong Công an tỉnh.

2. Trách nhiệm của thí sinh tham dự

Chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan của bài thi.

V. BAN GIÁM KHẢO

Ban Giám khảo do Trưởng Ban tổ chức cuộc thi quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi. Thành viên Ban Giám khảo là đại diện các đơn vị có liên quan.

VI.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

STT

Cơ cấu giải thưởng

Số lượng giải thưởng

Tiền thưởng (VNĐ)

1

Giải nhất

01

5.000.000

2

Giải nhì

02

2.500.000

3

Giải ba

03

1.500.000

4

Giải khuyến khích

15

750.000

 

Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng tác phẩm dự thi. Quyết định của Trưởng ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ đề xuất Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho những bài dự thi đạt giải; đơn vị có nhiều bài dự thi đạt chất lượng.

VII. THỜI GIAN, CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian

a) Thời gian nhận bài dự thi

Thời gian gửi nhận bài dự thi: Đến hết ngày 30/8/2019 (Đối với các bài thi gửi qua đường bưu điện chuyển phát tại địa chỉ Ban Tổ chức quy định, thời hạn nhận tính theo dấu bưu điện);

b) Thời gian chấm thi

-  Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 15/9/2019: Thực hiện phân loại, xét chọn và đánh giá các bài viết dự thi để chấm thi;

- Từ ngày 16/9/2019 - ngày 25/9/2019: Tổ chức chấm đối với các bài thi được xét chọn để xác định các bài thi đạt giải.

c) Thời gian trao thưởng: Ban tổ chức sẽ tổ chức trao giải tại Lễ tổng kết Cuộc thi, dự kiến trong tháng 10/2019.

2. Cách thức gửi tác phẩm và địa chỉ nhận bài dự thi

Các đơn vị tập hợp Bài tham gia dự thi, nộp trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Đội Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - PV01) hoặc gửi qua dịch vụ Bưu chính theo địa chỉ của Ban Tổ chức cuộc thi: Phòng Tham mưu Công an tỉnh, số 58 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, ngoài bì đựng bài dự thi ghi rõ bài tham gia Cuộc thi viết Chung tay cải cách hành chính năm 2019” và tên tác giả, đơn vị gửi bài.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hoặc hư hỏng do quá trình vận chuyển và không đúng thời gian quy định.

3. Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ congan.daklak.gov.vn./.

BTC CUỘC THI

File đính kèm:

Thể lệ Cuộc thi

Câu hỏi thi

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn