CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (19/09/2019)

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, ngày 19/9/2019, Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước; củng cố, tăng cường niền tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Mai Văn Ngân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng yêu cầu các đồng chí đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cần nắm vững và hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết, tiếp tục học tập, nghiên cứu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề về lĩnh vực PCCC và CNCH mà dư luận đang quan tâm.

Đồng chí Thượng tá Mai Văn Ngân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đảng viên và CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH dự Hội nghị

 Sau khi học tập Nghị quyết, từng đảng viên, cán bộ và chiến sĩ phải viết thu hoạch, nêu rõ nhận thức cá nhân về nội dung Nghị quyết; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện Nghị quyết ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Qua đó, khẳng định bản lĩnh người chiến sĩ Công an và thấm nhuần lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở tại  Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73: "Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"!"./.

Đức Thiện

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn