CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương (23/09/2019)

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương, Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Đảng ủy Công an huyện, thị xã thành phố thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Kiểm tra Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã có những đánh giá khách quan, toàn diện về công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra Trung ương

Trong đó, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công an tỉnh; các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên sau khi tham gia học tập Nghị quyết đều viết bài thu hoạch, có liên hệ thực tế về chức năng, nhiệm vụ và địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng, nhất là trong thời điểm tiến hành điều chỉnh, sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy mới; gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức đảng trong việc phổ biến, quán triệt và định hướng tư tưởng trong tuổi trẻ Công an Đắk Lắk tình nguyện tăng cường đi cơ sở, chống tư tưởng ngại khó, ngại khổ và nói không với chọn đơn vị, chọn lĩnh vực công tác. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức thành những khẩu hiệu hành động ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, chi bộ, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, 100% cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và Đảng ủy Công an cấp huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm “tự soi, tự sửa”; việc tổ chức hội nghị kiểm điểm ở các cấp thực hiện theo đúng nội dung, trình tự. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên, khích lệ, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, từ đó tạo động lực để cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Đảng ủy Công an tỉnh, cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng Công an tỉnh có quan điểm, lập trường vững vàng, trung thành với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nói, viết và làm đúng với quan điểm của Đảng, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của ngành, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch; có tinh thần thượng tôn pháp luật, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ. 100% cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đ/c Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh tham dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương

Từ năm 2017 đến nay, đã có 1.115 lượt tập thể, 4.630 lượt cá nhân được các cấp tặng thưởng, Công an tỉnh đã 09 lần được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh gửi thư khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu; ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh gửi thư cảm ơn, khen ngợi những chiến công xuất sắc tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt của Công an tỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Đắk Lắk vì nước quên thân, vì dân phục vụ./.

Ban Biên tập

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn