CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Công an tỉnh Đắk Lắk phát huy truyền thống vẻ vang 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (18/08/2019)

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019), đồng chí Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk có bài viết ôn lại truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân và Công an tỉnh Đắk Lắk; Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trong những ngày mùa thu lịch sử, cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Cách mạng tháng Tám thành công dẫn đến sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta, đập tan ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân. Đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Đ/c Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh (đứng thứ hai từ trái sang) trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác

Công an nhân dân ra đời trong những năm tháng đầy khó khăn, gian khó của cuộc đấu tranh cách mạng dựng nước và giữ nước. Trước Cách mạng tháng Tám, với các tổ chức tiền thân như Đội tự vệ đỏ, Ban Công tác đội, Đội danh dự trừ gian, Đội hộ lương diệt ác, với nhiệm vụ thủ tiêu bọn phát xít Nhật, trừ khử bọn Việt gian, trừng trị bọn lưu manh, bảo vệ chính quyền cách mạng để thực hiện 10 chính sách của Việt Minh. Ngày 19/8/1945, Cuộc Tổng khởi nghĩa của quân và dân ta giành thắng lợi, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng. Ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập các Sở Liêm phóng, Trung bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở 03 miền có khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Và ngày 19/8 được chọn là ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

74 năm qua, cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sau Cách mạng tháng Tám thành công, Công an tỉnh Đắk Lắk được thành lập với những tên gọi khác nhau, từ Ban Liêm phóng, Ty Công an Đắk Lắk trong kháng chiến chống Pháp đến Ban An ninh Đắk Lắk trong kháng chiến chống Mỹ và sau này là Công an tỉnh Đắk Lắk. Dù với những tên gọi khác nhau hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Công an Đắk Lắk đã cùng quân và dân các dân tộc Đắk Lắk vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đấu tranh, chiến đấu giành thắng lợi với đỉnh cao là Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975), giải phóng tỉnh Đắk Lắk và mở màn cho thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế lệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an Đắk Lắk luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và với Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, luôn gần với Nhân dân, sát với Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, quan tâm lắng nghe ý kiến của Nhân dân, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của đời mình. Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; chủ động nắm, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, từ đó kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các ngành chức năng trong tỉnh và dựa vào sức mạnh của Nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và nhiệm vụ đối ngoại của tỉnh.

Với những thành tích đạt được, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý, gồm 02 Huân Chương Hồ Chí Minh, 321 Huân chương chiến công, 11 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, cùng hàng ngàn Huân, Huy chương, Bằng khen các loại.

Trong niềm tự hào và xúc động thiêng liêng của những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử, toàn lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, Nhân dân ta giành những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ non sông đất nước.

Cán bộ chiến sĩ Công an Đắk Lắk hôm nay mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của hàng vạn anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân, những người con ưu tú của dân tộc, của lực lượng Công an đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc; khắc ghi công ơn của những đồng chí thương binh, bệnh binh Công an nhân dân đã anh dũng chiến đấu để lại một phần xương máu trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an Đắk Lắk mãi ghi nhớ và biết ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; khắc ghi sự đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ban ngành, đoàn thể, sự thương yêu, che chở, đùm bọc của đồng chí, đồng bào và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã giúp đỡ lực lượng Công an tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk không chỉ vững về chính trị, am hiểu pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ mà còn thuần thục điều lệnh đội ngũ CAND, giỏi về ký, chiến thuật võ thuật và sử dụng thành thạo, chính xác các loại vũ khí

Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Công an Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là thế trận của lòng dân, xây dựng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Nhân dân giao phó cho lực lượng Công an là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; thường xuyên nâng cao cảnh giác, đánh bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Viết tiếp truyền thống vẻ vang suốt chiều dài 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân, hôm nay trong những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử, toàn lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk quyết tâm thực hiện và thực hiện cho bằng được chân lý “còn Đảng là còn mình”, “Công an Đắk Lắk danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”./.

Đại tá, TS Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk 

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn