CHI TIẾT TIN CHI TIẾT TIN
Đảng uỷ công an huyện Ea H’leo tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng (10/09/2019)

Ngày 05/9/2019, Đảng ủy Công an huyện Ea H’Leo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, phổ biến các quy định, nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng cấp trên cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Thượng tá Y Sao Niê – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Niê Y Sao, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện quán triệt tại Hội nghị

Đảng ủy Công an huyện đã tổ chức quán triệt cho đảng viên nghiên cứu, học tập các Quy định, Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh gồm: Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về “tổ chức đảng trong CAND Việt Nam”; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Quy định số 01-QĐ/ĐUCA, ngày 28/1/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương”; Quy định số 17-QĐ/TU, ngày 25/6/2019 của Tỉnh ủy về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt các cấp”; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 30/5/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng lực lượng Công an xã chính quy”; Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 20/6/2019 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương…

Sau Hội nghị, Đảng ủy đã tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa tầm quan trọng của các Quy định, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp; đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng của từng cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ, lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương./.

Ý Nhi

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành - Tp.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk

Phone: 0694 389 157 Email: banbientap@congan.daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn